КСТ Форуми
Поправителна изпитна сесия за редовно и задочно обучение за ОКС " бакалавър" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Поправителна изпитна сесия за редовно и задочно обучение за ОКС " бакалавър" (/showthread.php?tid=999)


Поправителна изпитна сесия за редовно и задочно обучение за ОКС " бакалавър" - Simona - 24-06-2019

Поправителна изпитна сесия за редовно и задочно обучение за ОКС " бакалавър"