Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Теми за дипломно проектиране на специалност КСТ - 2022 г.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 584
Joined: Feb 2013
Post: #1
Теми за дипломно проектиране на специалност КСТ - 2022 г.
ТЕМИ
за дипломни работи на специалност КСТ - 2022 г.


проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

1. Разработване на контролер за управление на светофарна уредба
2. Разработване на контролер за управление на светлинно рекламно пано
3. Разработване на контролер за мониторинг и управление на микроклимат в оранжерия за зеленчуци
4. Разработване на контролер за управление на отоплителна инсталация
5. Разработване на контролер за управление на светофар с обратно броене
6. Разработване на контролер за управление на стъпков двигател
7. Разработване на контролер за светлинни ефекти със светгодиодна матрица
8. Разработване на виртуална лаборатория.
9. Разработване на система за тестване на печатни платки на базата входни въздействия – изходни реакции.


доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

1. Създаване на облачна управляваща информационна система – има дипломант
2. Разработка на компютърна мрежа за училище
3. Разработка на компютърна мрежа за доставка на Интернет
4. Разработка на компютърна мрежа за отдалечени офиси
5. Разработка на компютърна мрежа за софтуерна компания
6. Разработка на Web сайт за електронни тестове


доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

1. Проектиране и реализация на информационна система с конкретно предназначение.
2. Приложение на теорията на масовото обслужване за моделиране на бизнес процеси.
3. Разработка на VHDL модели на компютърни системи и компоненти.
4. Моделиране и изследване на компютърни мрежи.
5. Приложение на крайни автомати за моделиране на процеси.
6. Компютърно моделиране с мрежи на Петри и обобщени мрежи.
7. Компютърно моделиране със системи за масово обслужване.
8. Компютърно моделиране чрез Марковски вериги и процеси.
9. Проектиране и реализация на информационна система за склад. (ЗАЕТА)
10. Проектиране и реализация на сайт за почивна станция. (ЗАЕТА)
11. Проектиране и реализация на информационна система магазин за бяла техника. (ЗАЕТА)
12. Проектиране и реализация на приложение за фитнес услуги. (ЗАЕТА)


доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева

1. Програмна система за проектиране на модели на бродерии
2. Програмна система за градинско планиране
3. Изграждане на електронен каталог на конци за плетене и бродерия
4. Програмна система за споделяне на етнографска информация
5. Web-базирано пособие за обучение по пограмиране
6. Рекламен сайт на исторически и културни забележителности

доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

1. Уведомяване за студентите за предстоящи изпити чрез push известяване
2. Мобилно приложение за идентификация и визуално описание на забележителности (ЗАЕТА)
3. Приложение за управление на ежедневни задачи и цели (ЗАЕТА)
4. Услуга за активиране на евакуационен план за умни сгради
5. Услуга за получаване на персонализирано съдържание чрез използване на BLE маяци
6. Услуга за провеждане на състезания по програмиране
7. Приложение за създаване и тестване на нерелационни бази данни от документен тип
8. Прогресивно приложение за получаване на информация за метеорологичното време


гл. ас. д-р инж. Петър Борисов Минев

1. Проектиране на видео подсистема за отдалечен достъп до FPGA развоен хардуер
2. Виртуално представяне и визуализация на работата на HDL модели върху FPGA развоен хардуер
3. Разработка на библиотека от модели на цифрови схеми
4. Разработка на модели на елементи от микроархитектурата на RISC прoцесор
5. Разработка на модел на микроархитектура за система инструкции RISC-V
6. Разработка на модел на калкулатор със стекова архитектура
7. Разширяване на възможностите за визуализация на работата на HDL модели
8. Използване на системи с отворен код за синтез и имплементация на цифров хардуер
9. Разарботка на модел на конвейерна микроархитектура
10. Разарботка на модел на стекова архитектура за вградени системи


гл. ас. д-р инж. Христо Стефанов Килифарев

1. Разработване на контролер за терариум (Управление на микроклимат (поилка, хранилка, помпа за температура на водата, влажност на въздуха) в терариум (за гущери)
2. Разработване на уеб-базирана игра
3. Интелигентна система за мониторинг на работната среда в производствено помещение
4. Интелигентна система за мониторинг на работната среда на околната среда
5. Разработване на контролер за мониторинг на параметрите на автомобил
6. Създаване на фотореалистичен интериорен графичен модел на помещение
7. Създаване на графични модели на обекти чрез фотограметрия
8. Разработване на електромеханична светодиодна система за визуализация на 3D обекти
9. Създаване на анимация чрез раздвижване на обекти в Blender
10. Създаване на анимация чрез симулиране на физични свойства на обекти в Blender
11. Създаване на модели и анимация чрез използване на системи от частици в Blender
12. Създаване на мултимедиен проект с избран софтуер

гл. ас. д-р инж. Мирослав Стоянов Славов

1. Изграждане на компютърна мрежа с осигурено качество на обслужването.
2. Изграждане на безжична мрежа с оторизация на достъпа.
3. Изграждане на локална мрежа с разделение на трафика.
4. Изграждане на мрежа чрез технология за комутиране на етикети (MPLS).
5. Изграждане на връзка между отдалечени офиси чрез виртуална частна мрежа.
6. Изграждане на компютърна мрежа с гарантиране сигурността на потребителите.
7. Изграждане на корпоративна мрежа.
8. Изграждане на мрежа за предоставяне на видео в реално време чрез протокол IPv6.


ас. инж. Матьо Стефанов Динев

1. Програмна реализация на алгоритми за декомпозиция на обекти
2. Програмна реализация на алгоритми за компоновка
3. Изследване на алгоритми за декомпозиция
4. Приложение на алгоритмите за декомпозиция при проектиране на
системи
5. Разработка на информационна система.
6. Разработка на Web базирана информационна система.
7. Разработване на информационна система за нуждите на ресторант-
ЗАЕТА

ас. инж. Илиан Цвятков Върбов

1. Моделиране и изследване на микропроцесор.
2. Моделиране и изследване на аритметично логическо устройство.
3. Моделиране и изследване на оперативна памет.
25-02-2022, 11:56 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: