Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Календарен график за приемане ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. - първа сесия
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 586
Joined: Feb 2013
Post: #1
Календарен график за приемане ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. - първа сесия
I. Кандидатстването за ОКС „магистър“ става в съответната факултетна канцелария на Технически университет – Габрово. Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване.

2. Документ за внесена кандидатстудентска такса – 50 лева, (като основание за заплащане се посочва кандидатстудентската такса, ЕГН и трите имена на кандидата).

3. Копие на диплома за висше образование.

II. За оnline кандидатстване в Технически университет – Габрово за ОКС „магистър“ за учебната 2022-2023 г. кандидатите изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария следните документи:

1. Заявление за кандидатстване.

2. Копие на документ за внесена кандидатстудентска такса – 50 лева, (като основание за заплащане се посочват кандидатстудентската такса, ЕГН и трите имена на кандидата).

3. Копие на диплома за висше образование.

Кандидатстудентската такса може да бъде заплатена чрез банка и чрез електронен магазин:


dsk

ЧРЕЗ БАНКА

Кандидатстудентската такса се превежда по банковата сметка на Технически университет – Габрово:

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF


Attached Files Thumbnail(s)
   
22-06-2022, 04:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: