Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Съобщение за всички дипломирали се студенти, които ще присъстват на 07.12.2013 г.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 586
Joined: Feb 2013
Post: #1
Съобщение за всички дипломирали се студенти, които ще присъстват на 07.12.2013 г.
Получаването на академични облекла (тоги) ще се извърши на 07.12.2013 г. в интервала от 8.00 до 10.30 часа в Заседателната зала на сграда "Ректорат" срещу документ за самоличност (лична карта).
Желаещите да закупят тоги предварително заплащат стойността им в касата на ТУ - Габрово (стая 3108) и получават съответния финансов документ, който представят на отговорника за раздаване на тогите.
19-11-2013, 03:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: