Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
График на занятията на ОКС "магистър"-подготв. обучение за зимен семестър - 1 седм.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 570
Joined: Feb 2013
Post: #1
График на занятията на ОКС "магистър"-подготв. обучение за зимен семестър - 1 седм.
График на учебните занятия за ОКС "магистър" - подготвително обучение:
- за студенти с образователно - квалификационна степен "Професионален бакалавър" от проф. направление 5.3
- за завършили образователно - квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по професионални направления извън област на Висше образование "Технически науки"


Attached Files
.xls   Grafik-MAG-podg.ob.-Zimen sem.xls (Size: 35.5 KB / Downloads: 585)
07-10-2016, 04:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: