Board Statistics
Totals Averages
Posts: 757
Threads: 753
Members: 9
Posts per day: 0.14
Threads per day: 0.13
Members per day: 0
Posts per member: 84.11
Replies per thread: 0.01
General
Newest Member: mslavov
Members who have posted: 44.44%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Магистри (250 posts, 250 threads)

Most Popular...
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
Обява за работа - системни администратори (1 replies)
Среща на студентите с фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД - 13.04, 11 часа (1 replies)
Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. (1 replies)
На вниманието на всички дипломанти (1 replies)
Регистрация във форума (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (0 replies)
Обява за работа (0 replies)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (0 replies)
Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! (0 replies)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (0 replies)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (0 replies)
Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 23. 03. 2015 г. (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (0 replies)
Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър" (0 replies)
Конспект по "Платформено независимо програмиране"-за спец. КСТ, магистри (0 replies)
Примерно резюме на дипломна работа (47,335 views)
Изисквания за разработка на дипломни работи (41,563 views)
ТЕМИ за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2011 г. (25,169 views)
Примерно резюме на дипломна работа (11,625 views)
Стажове във фирма SQILLINE (9,694 views)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (8,844 views)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (8,803 views)
Обява за работа - системни администратори (7,956 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (7,798 views)
МЕМОРАНДУМ по задаване, разработка и защита на дипломни работи (7,219 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (6,688 views)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (6,657 views)
Теми за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2012 г. (6,475 views)
Регистрация във форума (5,950 views)
Студентски празник на специалност КСТ - 01. 04. 2015 г. (5,695 views)