Board Statistics
Totals Averages
Posts: 482
Threads: 479
Members: 7
Posts per day: 0.13
Threads per day: 0.13
Members per day: 0
Posts per member: 68.86
Replies per thread: 0.01
General
Newest Member: tsveti
Members who have posted: 42.86%
Today's top poster: dgenkov (1 posts)
Most popular forum: Магистри (193 posts, 193 threads)

Most Popular...
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
Обява за работа - системни администратори (1 replies)
Среща на студентите с фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД - 13.04, 11 часа (1 replies)
Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. (1 replies)
Регистрация във форума (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (0 replies)
Обява за работа (0 replies)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (0 replies)
Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! (0 replies)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (0 replies)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (0 replies)
Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 27. 09. 2017 г. (0 replies)
Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 23. 03. 2015 г. (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (0 replies)
Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър" (0 replies)
Конспект по "Платформено независимо програмиране"-за спец. КСТ, магистри (0 replies)
Изисквания за разработка на дипломни работи (37,500 views)
Примерно резюме на дипломна работа (30,574 views)
ТЕМИ за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2011 г. (16,738 views)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (5,868 views)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (5,802 views)
Стажове във фирма SQILLINE (5,559 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (4,720 views)
МЕМОРАНДУМ по задаване, разработка и защита на дипломни работи (4,100 views)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (3,614 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (3,596 views)
Примерно резюме на дипломна работа (3,337 views)
Обява за работа - системни администратори (3,321 views)
Регистрация във форума (2,839 views)
Теми за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2012 г. (2,813 views)
Студентски празник на специалност КСТ - 01. 04. 2015 г. (2,774 views)