Board Statistics
Totals Averages
Posts: 525
Threads: 522
Members: 7
Posts per day: 0.13
Threads per day: 0.13
Members per day: 0
Posts per member: 75
Replies per thread: 0.01
General
Newest Member: tsveti
Members who have posted: 42.86%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Магистри (201 posts, 201 threads)

Most Popular...
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
Обява за работа - системни администратори (1 replies)
Среща на студентите с фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД - 13.04, 11 часа (1 replies)
Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. (1 replies)
Регистрация във форума (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (0 replies)
Обява за работа (0 replies)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (0 replies)
Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! (0 replies)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (0 replies)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (0 replies)
Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър"- 1, 2 и 3 курс - редовно обучение (0 replies)
Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 23. 03. 2015 г. (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (0 replies)
Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър" (0 replies)
Конспект по "Платформено независимо програмиране"-за спец. КСТ, магистри (0 replies)
Изисквания за разработка на дипломни работи (37,967 views)
Примерно резюме на дипломна работа (33,065 views)
ТЕМИ за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2011 г. (18,049 views)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (6,294 views)
Стажове във фирма SQILLINE (6,268 views)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (6,251 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (5,141 views)
МЕМОРАНДУМ по задаване, разработка и защита на дипломни работи (4,559 views)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (4,047 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (4,039 views)
Примерно резюме на дипломна работа (4,023 views)
Обява за работа - системни администратори (4,015 views)
Теми за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2012 г. (3,323 views)
Регистрация във форума (3,300 views)
Студентски празник на специалност КСТ - 01. 04. 2015 г. (3,161 views)