Board Statistics
Totals Averages
Posts: 517
Threads: 514
Members: 7
Posts per day: 0.13
Threads per day: 0.13
Members per day: 0
Posts per member: 73.86
Replies per thread: 0.01
General
Newest Member: tsveti
Members who have posted: 42.86%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Магистри (207 posts, 207 threads)

Most Popular...
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
Обява за работа - системни администратори (1 replies)
Среща на студентите с фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД - 13.04, 11 часа (1 replies)
Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. (1 replies)
Регистрация във форума (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (0 replies)
Обява за работа (0 replies)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (0 replies)
Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! (0 replies)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (0 replies)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (0 replies)
Дати за дипломни защити до края на учебната година (0 replies)
Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 23. 03. 2015 г. (0 replies)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (0 replies)
Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър" (0 replies)
Конспект по "Платформено независимо програмиране"-за спец. КСТ, магистри (0 replies)
Изисквания за разработка на дипломни работи (37,733 views)
Примерно резюме на дипломна работа (31,933 views)
ТЕМИ за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2011 г. (17,503 views)
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (6,088 views)
Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009 (6,023 views)
Стажове във фирма SQILLINE (5,897 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008 (4,937 views)
МЕМОРАНДУМ по задаване, разработка и защита на дипломни работи (4,333 views)
Международно състезание по компютърни мрежи за студенти (3,841 views)
Снимки от раздаване на дипломи - 05.12.2009 (3,823 views)
Примерно резюме на дипломна работа (3,693 views)
Обява за работа - системни администратори (3,672 views)
Теми за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2012 г. (3,077 views)
Регистрация във форума (3,057 views)
Студентски празник на специалност КСТ - 01. 04. 2015 г. (2,963 views)