Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Матьо Стефанов Динев

Дата и място на раждане:

22.11.1989г., гр. Стара Загора

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3407
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления

Технически науки

Компютърни системи и технологии
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Водени дисциплини
Бакалавърска степен Информационни Системи
Операционни системи
Учебна практика
Магистърска степен -
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: добро
Умения за писане: задоволително
Умения за говорене: задоволително
Трудов стаж
2015, 2017 - 2018 Технически Университет - Габрово, Хоноруван преподавател
2018 Технически Университет - Габрово, асистент
Публикации
Статии -
Доклади Mеждународни конференции в България: 4 доклада
Научни конференцияи в България: 1 доклад
За връзка
Skype -
Телефон 066 827 456
Електронна поща mat_s [at] abv.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]