Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Йордан Христов Кънев

Дата и място на раждане:

28.05.1975г., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3306
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност ЕТТ
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Изследване възможности за доставка на телевизионни услуги по IP базирани мрежи"
Дата на придобиване: 18.06.2015 г.
Научна специалност: 02.07.20 - "Комуникационни мрежи и системи"
Области на висшето образование и професионални направления 1. Компютърни системи и технологии
2. Компютърни мрежи
3. Интернет услуги и технологии
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Бази от данни
2. Учебна практика
Магистърска степен -
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Мн. добри
Умения за говорене: Мн. добри
2.Руски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
1999 – 2000 СТС Холдинг Груп ООД, Мрежов администратор и WEB дизайнер
2000 – 2009 Лирекс БГ ООД, Старши мрежов експерт
2010 – 2015 Информационно обслужване АД – клон Габрово, Системен администратор
2015 Технически Университет - Габрово, асистент
Специализации
В чужбина 1. IPEXPERT - САЩ - Cisco CCIE Security Lab, Cisco CCIE Security Written exam
2. NIL - Словения - Cisco ICND course, Certified Cisco Systems Instructor (CCSI #30189)
У нас 1. CCDA - Cisco Certified Design Associate
2. CCDP - Cisco Certified Design Professional
3. CCNA - Cisco Certified Network Associate
4. CCNP - Cisco Certified Network Professional
5. CCSP – Cisco Certified Security Professional
6. CCNP Security - - Cisco Certified Network Professional Security
7. CCAI - Cisco Certified Academy Instructor
8. Cisco IP Telephony Design Specialist
9. Cisco IOS Security Specialist
10. Cisco Information Security Specialist
11. Cisco Firewall Specialist
12. Cisco NAC Specialist
13. Certified in 4011 Recognition
14. Certified in 4013 Recognition
15. Sun UNIX Fundamentals (Solaris)
16. NCE 1 - NexTone Certified Engineer 1
17. NCE 2 - NexTone Certified Engineer 2
18. VMware VTSP 4
19. VMware VSP 4
Членство в научни организации и съюзи
-
Участие в научни проекти
1. Проект BG051PO001-3.3.06-0008 "Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии", 2013г.
2. Проект BG051PO001-3.3.05-0001 "Наука и бизнес", 2013г.
3. Проект BG051PO001/3.3.07-0001 "Ученически практики", 2013 – 2015г.
Публикации
Статии 1
Доклади 7 доклада, изнесени на международни конференции
6 доклада, изнесени на национални конференции
Учебни пособия -
За връзка
Телефон 066 827 419
Електронна поща ykanev [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]