Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Христо Стефанов Килифарев

Дата и място на раждане:

-

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет -
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления -
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. -
2. -
Магистърска степен 1. -
2. -
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: -
Умения за писане: -
Умения за говорене: -
Трудов стаж
? - ? -
? - ? -
Членство в научни организации и съюзи
1. -
Участие в научни проекти
1. -;
Публикации
Статии -
Доклади -
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1.
За връзка
Телефон -
Електронна поща hri_100 [at] abv.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]