Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Мирослав Стоянов Славов

Дата и място на раждане:

02.08.1982 г., гр. Сливен

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат
Образование
Висше училище ТУ – Габрово, специалност КТТ
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Разработка на система за подобряване качеството на обслужване в насложени мрежи"
Дата на придобиване: 26.08.2016 г.
Професионално направление: 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"
Научна специалност: "Комуникационни мрежи и системи"
Области на висшето образование и професионални направления

Комуникационна и компютърна техника

1. Компютърни мрежи.
2. Мрежова сигурност.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърни мрежи
2. Комуникационни и компютърни системи
3. Компютърни комуникации
3. Интернет технологии
Магистърска степен 1. Цифрови комуникации
2. Комуникационни протоколи
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
2006 - 2007 Габрово ДНЕС ЕООД, Отговорен секретар
2007 – 2016 Технически Университет - Габрово, асистент
2016 – 2019 Технически Университет - Габрово, главен асистент
Публикации
Статии 5
Доклади 17 доклада, изнесени на международни конференции
3 доклада, изнесени на национални конференции
За връзка
Телефон 066 827 501
Електронна поща miroslav_slavov [at] mail.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]