Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Илия Димитров Тронков

Дата и място на раждане:

01.11.1980г., гр.Ямбол

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3406
Образование
Бакалавър СУ "Св. Климент Охридски", специалност Информатика
Магистър ТУ - Габрово, специалност Индустриален мениджмънт
Следдипломна квалификация ТУ - Габрово, специалност Банки, борси и финанси
Области на висшето образование и професионални направления

Софтуерен дизайн

1. Алгоритми.
2. Структури от данни.
3. Архитектура на база от данни.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Учебна практика (ПИК).
2. Програмни езици (ПЕ).
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
2. Руски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
1999 - 2006 Фирма "МИКОНТ" ООД - София, Софтуерен инженер и главен програмист
2006 - 2012 Фирма "СТС Софт" АД - Габрово, Ръководител проекти
2011 - 2012 Технически Университет - Габрово, Докторант
Програмни езици, платформи и стандарти, които владее
1. C, C++, C#, Pascal.
2. Windows programming (Win32 API, Platform SDK, COM, DCOM, COM+, ActiveX, Automation, Structured Storage, OLE, ODBC, DAO, ADO, Winsock, Mailslots, Pipes, GDI, GDI+, WMI, Internationalization, Services, Multithreading and synchronization, Shell, DDE).
3. STSdb, SQL, MySQL, Access, Microsoft SQL Server.
4. Microsoft Visual Studio (MFC, ATL, STL, .NET Framework, Windows Forms, ADO.NET), Delphi (Visual Component Library).
5. Оle for Process Control (Data Access, History Data Access, Alarm and Events, Batch, Common, Exchange).
6. CAN, Modbus, PROFIBUS, FIELDBUS, Jbus, DeviceNET, TCP/IP, RS-232, RS-485, IPX/SPX 802.3, Arcnet(pLink).
7. Wolfram Mathematica.
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по Автоматика и Информатика
Публикации
Патенти 1. И. Тронков, "Метод за индексиране на данни", 2012г.
Постижения
1. Водещ програмист и дизайнер на SCADA/HMI система внедрена в:
   • ТЕЦ "Марица Изток-2" ЕАД;
   • ТЕЦ "Енел Марица Изток 3";
   • ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград;
   • ОТЦ Пловдив-юг;
   • "Лукойл нефтохим Бургас" АД;
   • "Солвей Соди" - Девня;
2. Ръководител и архитект на Маркет-мейкинг софтуер използван от:
   • "СТС Финанс" АД;
   • Булброкерс част от "Финансиа груп" АД;
   • "ФК Логос-ТМ" АД;
   • "Евро-Финанс" АД;
3. Ръководител и архитект на STSdb - база от данни и виртуална файлова система с отворен код.
4. Създател на WaterfallTree структура от данни - обобщение на B+tree.
За връзка
Skype tronkov
GSM +359 887 308 701
Електронна поща tronkov@gmail.com

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]