Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Георги Спасов Цанев

Дата и място на раждане:

22.06.1986г., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления Комуникационна и компютърна техника
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърни Системи.
Магистърска степен
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Отлични
Умения за говорене: Отлични
Трудов стаж
2011 - 2013 Програмист в УЦИСТ, Технически Университет - Габрово
Членство в научни организации и съюзи
-
Публикации
Статии -
Доклади 2
За връзка
Телефон 0884669274
Електронна поща georgitsanev [at] gmail.com

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]