Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Илиан Цвятков Върбов

Дата и място на раждане:

17.12.1985., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3306
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления

Технически науки

1. Комуникационна и компютърна техника
2. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Автоматизация на инженерния труд
2. Проектиране на компютърни системи
3. Компютърно моделиране
Магистърска степен 1. Проектиране на компютърни системи
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
2010 - 2019 Технически Университет - Габрово, Хоноруван преподавател
2020 - 2021 Технически Университет - Габрово, Асистент
Участие в научни проекти
1. Моделиране и изследване на компоненти на компютърните системи, 2012
2. Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи, 2013
3. Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране, 2014
4. Изследване на приложения на ИКТ базирани иновационни технологии в обучението, 2016
5. Разработка и внедряване на ИКТ базирани иновационни технологии в обучението, 2017
6. Приложение на виртуализационни и облачни технологии в обучението, 2018
Публикации
Статии -
Доклади 9
Учебни пособия 1. Кукенска В., П. Минев, И. Върбов, Компютърно моделиране. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2021.
За връзка
Skype ghost_terror
Телефон 066 827 529, 0898 974334
Електронна поща ivarbov [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]