Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Илиан Цвятков Върбов

Дата и място на раждане:

17.12.1985., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3408A
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления

Технически науки

1. Комуникационна и компютърна техника
2. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Автоматизация на инженерния труд
2. Проектиране на компютърни системи
3. Компютърно моделиране
Магистърска степен 1. Проектиране на компютърни системи
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
2010 - 2011 Технически Университет - Габрово, Хоноруван преподавател
Публикации
Статии -
Доклади 2
За връзка
Skype ghost_terror
Телефон 066 827 441, 0898 974334
Електронна поща varbov [at] gmail.com

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]