Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Специалност "Софтуерно и компютърно инженерство"
Учебни дисциплини и програми. Може да свалите учебния план от тук

Семестър 1

1. Висша математика I

2. Компютърни мрежи

3. Въведение в програмирането

4. Схемотехника

5. Чужд език

6. Учебна практика

Семестър 2

7. Висша математика II

8. Обектно ориентирано програмиране

9. Компютърни архитектури

10. Компютърна графика

11. Чужд език

12. Учебна практика

Семестър 3

13. Бази данни

14. Програмиране в Интернет среда

15. Дискретни структури

16. Операционни системи

17. Бизнес английски

Семестър 4

18. Алгоритми и структури от данни

19. Проектиране на програмни интерфейси

20. Информационни системи

21. Организация на компютъра

22. Икономика и мениджмънт

Семестър 5

23. Нерелационни бази данни

24. Компютърна и мрежова сигурност

25. Мултимедийни системи

26. Дизайн на софтуерни проекти

27. Управление на startup

Семестър 6

28. Програмиране за мобилни устройства

29. Програмиране на вградени системи

30. Управление на софтуерни проекти

31. Виртуализация и облачни технологии

32. Компютърно моделиране

33. Курсов проект по избор (20,21,23,25)

Семестър 7

34. Документиране и презентиране на софтуерни проекти

35. Тестване на качеството на софтуер

36. Изкуствен интелект

37. Функционално програмиране

38. Компютърна периферия

39. Курсов проект по избор (28,29,30,31,32)

Семестър 8

40.1. Компютърни графични системи

40.2. Моделиране и визуализиране на обекти

41.1. Големи софтуерни проекти

41.2. Програмиране за разпределени среди

42.1. Интернет на нещата

42.2. Машинно обучение

43. Курсов проект по избор (34,35,36,37,38)