Използвате версия на браузъра, която не поддържа ефектите на това приложение.
За да изтеглите версия 10 за Windows 7, моля следвайте линка : IE ver.10
За да изтеглите версия 9 за Windows XP, моля следвайте линка : IE ver.9