КСТ Форуми

Full Version: Задочно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Задочно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - зад. обучение за летен сем. (0 Replies)
 2. Лятна изпитна сесия на специалност КСТ, задочно обучение - 4 курс (0 Replies)
 3. Лятна изпитна сесия на специалност КСТ, задочно обучение - 3 курс (0 Replies)
 4. Лятна изпитна сесия на специалност КСТ, задочно обучение - 2 курс (0 Replies)
 5. Лятна изпитна сесия на специалност КСТ, задочно обучение - 1 курс (0 Replies)
 6. Изпитни дати за м. декември 2020 г. за ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 7. Изпитни дати за месец ноември 2020 г. за ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 8. График за редовна изпитна сесия за месец октомври 2020 г. (0 Replies)
 9. Ликвидационна изпитна сесия за задочно обучение (0 Replies)
 10. Поправителна лятна изпитна сесия за 1, 2 и 3 курс, задочно обучение (0 Replies)
 11. Резултати от изпит по КГС на 4 курс (0 Replies)
 12. График за лятна изпитна сесия, 4 курс, м. Февруари (0 Replies)
 13. Резултати от изпит по КГ на 4 курс от 22.10.2019 г.- задочно обучение (0 Replies)
 14. Резултати от изпит по КГ на 4 курс от 22.10.2019 г. (0 Replies)
 15. Резултати от изпит по МТ на 23.10.2019 г. (0 Replies)
 16. Резултатите от изпита по ЦС - 3 курс, КСТ, З.О. (0 Replies)
 17. Резултати от изпит по АИТ на 23.10.19 г. - 4 курс З.О (0 Replies)
 18. График за редовна изпитна сесия за месец декември (0 Replies)
 19. График за редовна изпитна сесия за месец ноември (0 Replies)
 20. График за редовна изпитна сесия за месец октомври (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5