КСТ Форуми
Дипломни защити през септември - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през септември (/showthread.php?tid=1007)


Дипломни защити през септември - dgenkov - 12-09-2019

Дипломните защити ще се проведат на 20.09 (петък) от 9:00 часа. Разпределението ще бъде публикувано допълнително.