КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит през м. септември и октомври за редовно и задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит през м. септември и октомври за редовно и задочно обучение (/showthread.php?tid=1009)


Допълнителни дати за изпит през м. септември и октомври за редовно и задочно обучение - Simona - 20-09-2019

Допълнителни дати за изпит през м. септември и октомври 2019г.