КСТ Форуми
Разпис за ОКС " магистър " 1 курс по базов учебен план 2019/2020 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис за ОКС " магистър " 1 курс по базов учебен план 2019/2020 г. (/showthread.php?tid=1014)


Разпис за ОКС " магистър " 1 курс по базов учебен план 2019/2020 г. - Simona - 09-10-2019

Разпис за ОКС " магистър ", спец. " КСТ ", зимен семестър, 1 курс по базов учебен план за учебната 2019/2020 г.