КСТ Форуми
Покана за участие в състезанието QUERYADA. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Покана за участие в състезанието QUERYADA. (/showthread.php?tid=1027)


Покана за участие в състезанието QUERYADA. - Simona - 04-11-2019

Състезанието се организира за пета поредна година и се провежда веднъж годишно. Организатор: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.