КСТ Форуми
Дипломни защити през м. декември 2019 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през м. декември 2019 г. (/showthread.php?tid=1038)


Дипломни защити през м. декември 2019 г. - dgenkov - 10-12-2019

Дипломните защити ще се проведат на 17.12.2019 (вторник) от 13 часа.
Демонстрацията на практическите разработки ще се състои в зала 3309, след което в зала 3312 ще се проведе публичната защита.

Списък на дипломантите:

1. Николай Желев Желев
2. Пламен Тодоров Панев
3. Илиян Николаев Пантев
4. Иван Александров Китанов
5. Никола Недков Недев
6. Цанимир Станиславов Савов
7. Стелиан Иванов Цанков