КСТ Форуми
Следваща сесия за дипломни защити - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Следваща сесия за дипломни защити (/showthread.php?tid=1039)


Следваща сесия за дипломни защити - dgenkov - 10-12-2019

Следващата сесия за дипломни защити ще се проведе през месец март 2020 г. Предаването на дипломните работи трябва да се извърши до 28.02.2020 г.