КСТ Форуми
На вниманието на всички магистри - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на всички магистри (/showthread.php?tid=1040)


На вниманието на всички магистри - Simona - 13-12-2019

Занятията ще започнат на 17.02.2020 за летен семестър,редовно и задочно обучение и разписа ще бъде публикуван допълнително.