КСТ Форуми
График за редовна изпитна сесия за месец Януари и месец Февруари- редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: График за редовна изпитна сесия за месец Януари и месец Февруари- редовно обучение (/showthread.php?tid=1041)


График за редовна изпитна сесия за месец Януари и месец Февруари- редовно обучение - Simona - 13-01-2020

График за редовна изпитна сесия за месец Януари и месец Февруари- редовно обучение