КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит за м. март, април и май за редовно и задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит за м. март, април и май за редовно и задочно обучение (/showthread.php?tid=1141)


Допълнителни дати за изпит за м. март, април и май за редовно и задочно обучение - tsveti - 10-03-2022

Допълнителни дати за изпит за редовно и задочно обучение за учебната 2021/2022 г.