КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, задочно обучение (/showthread.php?tid=1157)


Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, задочно обучение - tsveti - 27-05-2022

Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, задочно обучение за учебната 2021/2022 г.