КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Е. Захариева - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Е. Захариева (/showthread.php?tid=1174)


Допълнителна дата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Е. Захариева - tsveti - 02-09-2022

На 08.09.2022 г. от 9.00 часа в лаб. 3304 ще се проведе допълнителна дата за изпит при доц. Е. Захариева за студенти от ОКС "магистър" с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан в сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".