КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит за м. септември 2022 г. за редовно и задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит за м. септември 2022 г. за редовно и задочно обучение (/showthread.php?tid=1180)


Допълнителни дати за изпит за м. септември 2022 г. за редовно и задочно обучение - tsveti - 26-09-2022

Допълнителни дати за изпит през месец септември 2022 г. за студенти с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан на сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".