КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" -1 курс-4 семестъра срок на обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" -1 курс-4 семестъра срок на обучение (/showthread.php?tid=1200)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" -1 курс-4 семестъра срок на обучение - tsveti - 29-11-2022

Зимна изпитна и поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" -1 курс-4 семестъра срок на обучение за учебната 2022-2023 г.