КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс-3 и 4 сем. срок на обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс-3 и 4 сем. срок на обучение (/showthread.php?tid=1219)


Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс-3 и 4 сем. срок на обучение - tsveti - 14-03-2023

Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс-3 и 4 семестъра срок на обучение