КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит за м.април, май и юни 2023 г. за редовно и задочно обуч. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит за м.април, май и юни 2023 г. за редовно и задочно обуч. (/showthread.php?tid=1233)


Допълнителни дати за изпит за м.април, май и юни 2023 г. за редовно и задочно обуч. - tsveti - 21-04-2023

Допълнителни дати за изпит за м.април, май и юни 2023 г. за редовно и задочно обучение