КСТ Форуми
Консултации за лятна изпитна сесия за ОКС "бакалавър"-редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Консултации за лятна изпитна сесия за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (/showthread.php?tid=1252)


Консултации за лятна изпитна сесия за ОКС "бакалавър"-редовно обучение - tsveti - 27-06-2023

Консултации за лятна изпитна сесия за ОКС "бакалавър"-редовно обучение