КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит за м.октомври, ноември и декември 2023 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит за м.октомври, ноември и декември 2023 г. (/showthread.php?tid=1272)


Допълнителни дати за изпит за м.октомври, ноември и декември 2023 г. - tsveti - 11-10-2023

Допълнителни дати за изпити през месеците октомври, ноември и декември 2023 г. за студенти - редовно и задочно обучение от специалности КСТ и СКИ с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан на сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".