КСТ Форуми
Прием за 2011-2012 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър” - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Прием за 2011-2012 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър” (/showthread.php?tid=216)


Прием за 2011-2012 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър” - Mari - 08-06-2011

През 2011-2012 учебна година катедра „КСТ” ще обучава студенти в спец. „КСТ”, ОКС „магистър”, редовна и задочна форма както следва:
1. По учебен план (3 семестъра):
• за завършилите спец. КСТ
2. По учебен план за подготвително обучение (2 семестъра):
• за завършилите образователно – квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления и специалности в областта на Техническите науки, без спец. КСТ;
• за обучение на студенти с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Квотите ще бъдат определени през м. септември 2011 г.