КСТ Форуми
Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! (/showthread.php?tid=232)


Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! - Mari - 19-09-2011

Драги първокурсници!

Добре дошли в "Клуба" на феновете на компютърните системи и технологии!
Желаем ви през време на следването си в ТУ-Габрово успешен тунинг в нашата завидна професия, за да влезете по право в Клуба на професионалистите по КСТ!
Бъдете здрави и настойчиви в овладяване на знанията!


Преподавателите от катедра КСТ