КСТ Форуми
Ново съобщение за студенти с невзети изпити по ОК и ПИС - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Ново съобщение за студенти с невзети изпити по ОК и ПИС (/showthread.php?tid=236)


Ново съобщение за студенти с невзети изпити по ОК и ПИС - Mari - 26-09-2011

Всички студентите от спец. "КСТ" с невзети изпити по дисциплините "Програмиране в Интернет среда" и "Организация на компютъра" от предходни години, могат да се явят на изпит на датите на задочните студенти с индивидуален протокол както следва:
"Програмиране в Интернет среда" - 28.10.2011 г. - 9 ч. зала 3116
"Организация на компютъра" - 30.11.2011 г. (часът и залата ще бъдат публикувани на сайта в началото на м. ноември в изпитната сесия на задочните студенти)