КСТ Форуми
Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър" (/showthread.php?tid=237)


Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър" - Mari - 26-09-2011

Занятията за зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър", които ще се обучават:
  • І курс по базов учебен план ще започнат на 03.10.2011 г.
  • ІІ курс по базов учебен план - на 5.10.2011 г. ще излезе информация
Допълнително ще бъдат публикувани разписи на сайта на катедрата.