КСТ Форуми
График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"-от колежи -І-ва седмица - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"-от колежи -І-ва седмица (/showthread.php?tid=244)


График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"-от колежи -І-ва седмица - Mari - 04-10-2011

[Image: Razpis-K-1sedm.jpg]
За другите две седмици ще бъде публикуван допълнително график на занятията.

Занятията през първата седмица ще се водят предимно в І-ви корпус (на върха по пътя от Ректората).
Зала 1244 - "1" означава 1 корпус, "2" означава втори етаж, "44" означава зала №44.
"Аула" - в сграда "Баждар" по пътя за І корпус от ляво).
Зала 3311 е в сграда "Ректорат" (където подавахте документите), но на третия етаж
През останалите 2 седмици занятията ще се водят в сграда "Ректорат".