КСТ Форуми
Занятия на ІІ курс, спец. КС, ОКС "магистър" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Занятия на ІІ курс, спец. КС, ОКС "магистър" (/showthread.php?tid=245)


Занятия на ІІ курс, спец. КС, ОКС "магистър" - Mari - 05-10-2011

Занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" ІІ курс, редовно и задочно обучение по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Даковски ще се проведат в периода 13, 14 и 15.10 2011 г.
Ще има публикуваме допълнително график.