КСТ Форуми
График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" -подготв. обуч. от др. специалности - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" -подготв. обуч. от др. специалности (/showthread.php?tid=250)


График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" -подготв. обуч. от др. специалности - Mari - 13-10-2011

[Image: Razpis-podg-d.JPG]