КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 2 курс - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 2 курс (/showthread.php?tid=254)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 2 курс - Mari - 28-10-2011

[Image: I-mag-2k.jpg]
Часът и залите за м. декември ще бъдат обявени по- късно