КСТ Форуми
Промяна в изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 1 курс - подготвително обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Промяна в изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 1 курс - подготвително обучение (/showthread.php?tid=256)


Промяна в изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 1 курс - подготвително обучение - Mari - 03-11-2011

Промяната се отнася само за дисциплината "Програмни езици" при доц. Л. Цеков. Отпада датата през ноември, а ще има 2 дати през декември. (виж по-долу)
[Image: Izp-mag-podg-1.JPG]
[Image: Izp-mag-podg-2.JPG]