КСТ Форуми
Занятия на магистри от спец. КСТ - летен семестър - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Занятия на магистри от спец. КСТ - летен семестър (/showthread.php?tid=258)


Занятия на магистри от спец. КСТ - летен семестър - Mari - 14-11-2011

Занятията на всички студенти от специалност КСТ, ОКС "магистър" ще се проведат в периода 3-20 януари 2012 г. Графици на занятията ще бъдат публикувани на сайта преди Коледа.