КСТ Форуми
Внимание!!! Летен семестър на всички магистри започва на 09 януари, не на 03! - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Внимание!!! Летен семестър на всички магистри започва на 09 януари, не на 03! (/showthread.php?tid=264)


Внимание!!! Летен семестър на всички магистри започва на 09 януари, не на 03! - Mari - 20-12-2011

По решение на Ректорското ръководство занятията за летен семестър на спец. КСТ, ОКС "магистър" ще се проведат в периода от 09.01.2012 г. до 21.01.2012 г.
Ще се учи и в събота и неделя.