КСТ Форуми
Разпис на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" - летен сем., 1 к. - базов уч. план - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" - летен сем., 1 к. - базов уч. план (/showthread.php?tid=265)


Разпис на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" - летен сем., 1 к. - базов уч. план - Mari - 21-12-2011

[Image: Razp-3s-M.JPG]