КСТ Форуми
Разпис на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"- летен сем. 1 к. - подготв. обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"- летен сем. 1 к. - подготв. обучение (/showthread.php?tid=266)


Разпис на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"- летен сем. 1 к. - подготв. обучение - Mari - 22-12-2011

[Image: Razp-podg-2012.jpg]