КСТ Форуми
Съобщение за ОКС Магистър - подготвително обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Съобщение за ОКС Магистър - подготвително обучение (/showthread.php?tid=267)


Съобщение за ОКС Магистър - подготвително обучение - dgenkov - 03-01-2012

Учебните занятия за ОКС "магистър" по учебен план за подготвително обучение ще започнат от 11.00 часа на 9.01.2012г.