КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия - магистри КСТ, подготвително обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия - магистри КСТ, подготвително обучение (/showthread.php?tid=273)


Лятна изпитна сесия - магистри КСТ, подготвително обучение - Mari - 01-02-2012

[Image: Izp-mag-podg-mart.jpg]