КСТ Форуми
Дипломи на защитилите инженери от спец. КСТ през м. декември 2011 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломи на защитилите инженери от спец. КСТ през м. декември 2011 г. (/showthread.php?tid=285)


Дипломи на защитилите инженери от спец. КСТ през м. декември 2011 г. - Mari - 15-03-2012

Дипломите на защитилите инженери от спец. КСТ през м. декември 2011 г. са готови и могат да се получат от Факултетна канцалария на ф. ЕЕ, каб. 3102 лично срещу подпис. Неполучените дипломи ще се раздадат официално в началото на м. декември 2012 г. заедно с дипломите на защитилите през 2012 г.
За февруарските защити дипломите не са готови (няма стикери от МОН)
Ще изнеса информация на сайта, когато са готови.