КСТ Форуми
Оценки от изпита по ПЕ-задочно обучение при доц. Захариева - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Оценки от изпита по ПЕ-задочно обучение при доц. Захариева (/showthread.php?tid=306)


Оценки от изпита по ПЕ-задочно обучение при доц. Захариева - Mari - 21-05-2012

[Image: ocenki-PE.jpg]